Untitled Document
Typ inzerátu:
Untitled Document
Typ nehnuteľnosti:
Untitled Document Byty
Domy
Novostavby
Objekty
Rekreačné domy
Pozemky
Ostatné
Počet izieb:
Untitled Document 1 až 1,5
2 až 2,5
3 až 3,5
4 až 4,5
5 a viac
Garsónka
Kraj:
Untitled Document
Cena:
od EUR
do EUR
ID inzerátu:
Text inzerátu:
Meno:
Heslo:

Vyhľadávanie

 Untitled Document

O firme

Realitná kancelária AVLAS REAL s.r.o. a AVLAS s.r.o. so sídlom v Prešove sa zaoberá sprostredkovaním kúpy, predaja, prenájmu a výkupu nehnuteľností, aj zadlžených.

Naše motto: "Nemusíte byť najväčší, keď chcete byť najlepší."

Kompletná starostlivosť pri predaji, kúpe, prenájme, alebo zámene nehnuteľností
od samého začiatku až po protokolárne odovzdanie do užívania

 • preverenie predávanej nehnuteľnosti
 • zabezpečenie všetkých potrebných podkladov od príslušných úradov
 • vlastná databáza klientov
 • spolupráca s financujúcimi bankami
 • nadštandardné poradenstvo, asistenčné služby na katastri nehnuteľností
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • asistencia pri odovzdávaní nehnuteľnosti
 • vypracovanie preberacieho protokolu a prehlásenie energií na nového odberateľa
 • prieskum trhu a marketingová podpora predaja,
 • spolupráca s katastrom a financujúcou bankou pri predaji nehnuteľností
 • odovzdávanie nehnuteľností do užívania budúcich vlastníkov

 

V provízii sú zahrnuté nasledujúce činnosti realitnej kancelárie:

 • vypracovanie ponuky nehnuteľností
 • uverejnenie ponuky nehnuteľností na webovej stránke www.avlas.sk
 • uverejnenie ponuky nehnuteľností na webovej stránke www.reality.sk, www.topreality.sk, www.areality.sk, atď.
 • uverejnenie ponuky na ďalších webových stránkach podľa charakteru nehnuteľností
 • aktualizovanie ponuky
 • vyhľadávanie záujemcov o kúpu z vlastnej databázy
 • vyhľadávanie záujemcov o kúpu z databáz webových stránok
 • vyhľadávanie záujemcov o kúpu v spolupráci so zmluvnými partnermi
 • zabezpečovanie obhliadok nehnuteľností podľa požiadaviek klienta
 • spolupráca s príslušným katastrálnym úradom
 • spolupráca s bankami pri financovaní kúpy nehnuteľností
 • zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku
 • vypracovanie kúpnych zmlúv a návrhov na vklad
 • v prípade potreby právne poradenstvo
 • protokolárne odovzdanie kupovanej nehnuteľnosti
 • vypracovanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti

Minimálna výška provízií pre jeden obchodný prípad 500,- Eur
Vypracovanie zmlúv (kúpna, darovacia, atď.) od 100,- Eur
Prenájom nehnuteľností na 12 mesiacov je provízia 1 mesačný nájom
Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti - 15,- Eur /bez fyzickej obhliadky nehnuteľnosti/
Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti - 30,- Eur /fyzická obhliadka a fotodokumentácia/
Znalecký posudok od 100,- Eur

Untitled Document
Untitled Document